Τεχνολογία, Τάσεις στο διαδίκτυο, Παιχνίδια, Μεγάλα δεδομένα

Το OpenAI προσαρμόζει την τεχνητή νοημοσύνη: μια επανάσταση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των επιχειρήσεων

Το OpenAI προσαρμόζει την τεχνητή νοημοσύνη: μια επανάσταση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των επιχειρήσεων

By aurora

Η OpenAI ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος εκπαίδευσης προσαρμοσμένων μοντέλων, γνωστό ως Custom Model, για να βοηθήσει τις εταιρείες να αναπτύξουν παραγωγικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης, βιομηχανίες και εφαρμογές. Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πέρυσι κατά τη διάρκεια του συνεδρίου προγραμματιστών του OpenAI και μέχρι στιγμής το έχουν παρακολουθήσει πολλές εταιρείες που επιθυμούν να συνεργαστούν με τους ερευνητές του OpenAI για τη βελτιστοποίηση συγκεκριμένων μοντέλων.

Βοήθεια συντονισμού και προσαρμοσμένα μοντέλα

Ένα από τα νέα χαρακτηριστικά του προγράμματος Custom Model είναι η εισαγωγή της “βοήθειας συντονισμού”, η οποία χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές συντονισμού για τη βελτίωση της απόδοσης του μοντέλου σε συγκεκριμένες εργασίες. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση πρόσθετων υπερπαραμέτρων και αποτελεσματικών μεθόδων συντονισμού των παραμέτρων, ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να δημιουργήσουν σωληνώσεις εκπαίδευσης δεδομένων, συστήματα αξιολόγησης και άλλες υποστηρικτικές υποδομές για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του μοντέλου.

Επιπλέον, το OpenAI προσφέρει επίσης τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων μοντέλων χρησιμοποιώντας τα βασικά μοντέλα και εργαλεία του OpenAI, όπως το GPT-4. Αυτά τα εξατομικευμένα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για εταιρείες που επιθυμούν να τελειοποιήσουν τα μοντέλα τους σε μεγαλύτερο βάθος ή να ενσωματώσουν ειδικές γνώσεις για συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, η OpenAI συνεργάστηκε με την SK Telecom, μια μεγάλη κορεατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, για να βελτιώσει την απόδοση του GPT-4 σε συνομιλίες που σχετίζονται με τις κορεατικές τηλεπικοινωνίες.

Το μέλλον των εξατομικευμένων μοντέλων

ΗOpenAI πιστεύει ότι οι περισσότεροι οργανισμοί θα αναπτύξουν εξατομικευμένα μοντέλα που θα είναι προσαρμοσμένα στη συγκεκριμένη βιομηχανία, επιχείρηση ή περίπτωση χρήσης. Με μια ποικιλία διαθέσιμων τεχνικών για τη δημιουργία προσαρμοσμένων μοντέλων, οι οργανισμοί κάθε μεγέθους θα μπορούν να αναπτύσσουν προσαρμοσμένα μοντέλα για να επιτύχουν σημαντικότερο και πιο συγκεκριμένο αντίκτυπο από τις υλοποιήσεις της ΤΝ τους.

Ωστόσο, η επέκταση του προγράμματος εξατομικευμένων προτύπων δεν είναι απλώς ένας τρόπος για την OpenAI να προσφέρει προστιθέμενη αξία στους πελάτες της. Είναι επίσης μια απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για γεννητικά μοντέλα ΤΝ και ένας τρόπος αντιμετώπισης των προκλήσεων που σχετίζονται με την υποδομή υπηρεσιών μοντέλων. Πράγματι, τα προσαρμοσμένα μοντέλα τείνουν να είναι ελαφρύτερα και να αποδίδουν καλύτερα από τα γεννητικά μοντέλα, διευκολύνοντας την πίεση στην υποδομή υπηρεσιών του OpenAI.

Νέα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη με το GPT-3.5

Εκτός από την επέκταση του προγράμματος προσαρμοσμένων μοντέλων, το OpenAI εισήγαγε επίσης νέα χαρακτηριστικά για τους προγραμματιστές που εργάζονται με το GPT-3.5. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν ένα ταμπλό για τη σύγκριση της ποιότητας και της απόδοσης των μοντέλων, υποστήριξη για ενσωμάτωση με πλατφόρμες τρίτων και βελτιώσεις στα εργαλεία ανάπτυξης. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή δεν δόθηκαν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την τελειοποίηση για το GPT-4, το οποίο κυκλοφόρησε σε πρώιμη πρόσβαση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου προγραμματιστών.