Τεχνολογία, Τάσεις στο διαδίκτυο, Παιχνίδια, Μεγάλα δεδομένα

Νέος νόμος στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά των σεξουαλικών deepfakes

Νέος νόμος στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά των σεξουαλικών deepfakes

By aurora

Τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο των deepfakes έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για εικόνες ή βίντεο που έχουν παραποιηθεί με τη χρήσητεχνητής νοημοσύνης για την αντικατάσταση του προσώπου ενός ατόμου με αυτό ενός άλλου. Η τεχνολογία αυτή έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια και τη δυσφήμιση. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε έναν νέο νόμο που αποσκοπεί στην προστασία των γυναικών από τα σεξουαλικά deepfakes που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.

Τι είναι τα deepfakes;

Πριν υπεισέλθουμε στις λεπτομέρειες του νέου νόμου, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι τα deepfakes. Τα deepfakes είναι παραποιημένες εικόνες ή βίντεο που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να αντικαταστήσουν το πρόσωπο ενός ατόμου με αυτό ενός άλλου. Η τεχνολογία αυτή έχει γίνει ιδιαίτερα ανησυχητική όταν χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μη συναινετικού σεξουαλικού περιεχομένου. Τα σεξουαλικά deepfakes μπορεί να είναι εξαιρετικά επιζήμια για τα θύματα, προκαλώντας συναισθηματική οδύνη, ταπείνωση και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Ο νέος νόμος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε έναν νέο νόμο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της δημιουργίας σεξουαλικών deepfakes που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, όποιος δημιουργεί αυτές τις εικόνες χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος μπορεί να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες και απεριόριστο πρόστιμο, ακόμη και αν δεν διαδίδει ευρέως τις εικόνες, αλλά τις δημιουργεί με σκοπό να προκαλέσει οδύνη στο θύμα. Ο κύριος στόχος αυτού του νόμου είναι να ενισχυθεί η νομική προστασία των γυναικών και να θεσπιστούν αυστηρότερες ποινές για όσους δημιουργούν σεξουαλικά deepfakes.

Προστασία των γυναικών

Ο νέος νόμος στο Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μέρος μιας ευρείας προσπάθειας για μεγαλύτερη προστασία των γυναικών. Η δημιουργία σεξουαλικών deepfakes θεωρείται ανήθικη και συχνά μισογυνιστική πρακτική. Ο νόμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η δημιουργία αυτού του είδους του υλικού αποτελεί αδίκημα, ανεξάρτητα από την πρόθεση να το μοιραστεί ή να προκαλέσει ανησυχία, ταπείνωση ή στεναχώρια στο θύμα. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρακτική και να διασφαλίσει ότι οποιοσδήποτε είναι ένοχος για τη δημιουργία σεξουαλικών deepfakes θα αντιμετωπίσει νομικές συνέπειες.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία ψεύτικων εικόνων

Η άνοδος της τεχνολογίας σύνθεσης εικόνων με βάση τη βαθιά μάθηση έχει καταστήσει όλο και πιο εύκολη τη δημιουργία deepfakes από τους ανθρώπους, ακόμη και με τη χρήση απλών οικιακών υπολογιστών. Η τεχνολογία αυτή ξεκίνησε γύρω στο 2017, όταν ένας χρήστης του Reddit με την ονομασία“deepfakes” μοιράστηκε στην υπηρεσία ψεύτικη πορνογραφία που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Έκτοτε, ο όρος “deepfakes ” έχει εξαπλωθεί για να σημαίνει εντελώς νέες εικόνες και βίντεο που συντίθενται εξ ολοκλήρου από το μηδέν, δημιουργημένα από νευρωνικά δίκτυα που εκπαιδεύονται σε εικόνες του θύματος.

Παγκόσμιες ανησυχίες

Το πρόβλημα των deepfakes δεν είναι ένα φαινόμενο που περιορίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αρκετές χώρες έχουν σημειωθεί περιπτώσεις deepfakes που οδήγησαν σε σοβαρές συνέπειες. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δύο αγόρια ηλικίας 13 και 14 ετών κατηγορήθηκαν για τη δημιουργία ερωτικών deepfakes συμμαθητών τους. Η εξάπλωση των μοντέλων σύνθεσης εικόνων ανοιχτού κώδικα, όπως το Stable Diffusion, από το 2022 και μετά, αύξησε την επείγουσα ανάγκη των ρυθμιστικών αρχών στις ΗΠΑ να προσπαθήσουν να περιορίσουν ή τουλάχιστον να τιμωρήσουν την πράξη της δημιουργίας μη συναινετικών deepfakes.

Η διάκριση μεταξύ δημιουργίας και διαμοιρασμού

Ο προτεινόμενος νέος νόμος στο Ηνωμένο Βασίλειο σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η δημιουργία μη συναινετικών σεξουαλικών deepfakes ενηλίκων θα καταστεί παράνομη στη χώρα. Ο νόμος τονίζει τη διάκριση μεταξύ της δημιουργίας και της κοινοποίησης αυτού του είδους υλικού. Ενώ η δημιουργία σεξουαλικών deepfakes θα θεωρείται αδίκημα, οι υφιστάμενοι νόμοι καλύπτουν ήδη τη δημιουργία σεξουαλικών deepfakes ανηλίκων. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τους υφιστάμενους νόμους, επιτρέποντας την απαγγελία κατηγοριών τόσο για τη δημιουργία όσο και για τη διανομή περιεχομένου deepfake, γεγονός που ενδεχομένως να οδηγήσει σε αυστηρότερες ποινές από την Εισαγγελία του Στέμματος (CPS).