Τεχνολογία, Τάσεις στο διαδίκτυο, Παιχνίδια, Μεγάλα δεδομένα

Η Otter φέρνει επανάσταση στη διαχείριση συναντήσεων με εργαλεία AI

Η Otter φέρνει επανάσταση στη διαχείριση συναντήσεων με εργαλεία AI

By aurora

ΗOtter, ο βοηθός συνεδριάσεων που μεταγράφει ήχο σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, παρουσίασε το Meeting GenAI, ένα νέο σύνολο εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για συνεδριάσεις. Αυτά περιλαμβάνουν ένα chatbot με το οποίο μπορείτε να αλληλεπιδράσετε για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες καταγεγραμμένες συσκέψεις, μια λειτουργία συνομιλίας AI που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ομάδες και μια περίληψη AI της συνομιλίας που παρέχει μια επισκόπηση της σύσκεψης.

Οι λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης του Otter

Οι νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης της Otter απευθύνονται κυρίως σε εταιρείες, ως συμπλήρωμα ή αντικατάσταση παρόμοιων εργαλείων που προσφέρουν η Microsoft, η Zoom και η Google. Η ιδέα προέκυψε από το πολυάσχολο πρόγραμμα συναντήσεων του διευθύνοντος συμβούλου Sam Liang. Οι χρήστες θα μπορούν πλέον να διαβάζουν μια περίληψη AI των όσων συζητήθηκαν και να αλληλεπιδρούν με ένα chatbot για να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με προηγούμενες συναντήσεις.

Υπάρχει επίσης ένα AI chat που συμμετέχει στα ομαδικά κανάλια της Otter, απαντώντας σε ερωτήσεις που θέτουν οι χρήστες. Στόχος είναι να γίνει η Otter πιο προληπτική στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών μέσω της ανάλυσης των συζητήσεων.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στο σύννεφο με προστασία, αλλά η εταιρεία δεν θα τα χρησιμοποιήσει για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης της, αν και οι χρήστες μπορούν να συνεισφέρουν εθελοντικά. Είναι σημαντικό ότι οι νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης θα είναι δωρεάν, σε αντίθεση με παρόμοια εργαλεία της Microsoft και της Zoom.

Οφέλη του Otter GenAI για επιχειρηματικές συναντήσεις

ΗOtter, ο βοηθός συνεδριάσεων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, παρουσίασε ένα νέο σύνολο εργαλείων AI με την ονομασία GenAI, που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την εμπειρία των εταιρικών συνεδριάσεων. Τα εργαλεία αυτά προσφέρουν μια σειρά από οφέλη που βοηθούν τους επαγγελματίες να διαχειρίζονται καλύτερα τις συσκέψεις και να μεγιστοποιούν την αξία τους.

Περιλήψεις συνεδριάσεων AI

Ένα από τα κύρια οφέλη του Otter GenAI είναι η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας περιλήψεων AI των συσκέψεων. Αυτές οι περιλήψεις παρέχουν μια επισκόπηση των κύριων συζητήσεων και των αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, επιτρέποντας στους χρήστες να λαμβάνουν γρήγορα βασικές πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να διαβάσουν ολόκληρα τα πρακτικά. Οι περιλήψεις ΤΝ περιλαμβάνουν μια σύντομη συνοπτική παράγραφο που ακολουθείται από έναν κατάλογο με κουκκίδες με τα βασικά στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Διαδραστική συνομιλία ΤΝ

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της Otter GenAI είναι η διαδραστική συνομιλία ΤΝ, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με προηγούμενες συνεδριάσεις ή άλλες σχετικές πληροφορίες. Οι χρήστες μπορούν να θέσουν στο AI chatbot συγκεκριμένες ερωτήσεις, όπως “Τι είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος στην τελευταία συνάντηση;” ή “Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν μετά τη συνάντηση;”. Το AI chatbot θα παρέχει άμεσες και ακριβείς απαντήσεις, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ενσωμάτωση με εργαλεία συνεργασίας

Το Otter GenAI ενσωματώνεται με μια σειρά κοινών εργαλείων συνεργασίας, όπως το Microsoft Teams και το Zoom, επιτρέποντας στους χρήστες να αξιοποιούν εύκολα τις δυνατότητες AI του Otter εντός αυτών των εργαλείων. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν, να απομαγνητοφωνούν και να δημιουργούν περιλήψεις AI των συνεδριάσεων απευθείας από τις πλατφόρμες συνεργασίας που χρησιμοποιούν συνήθως. Η ενσωμάτωση αυτή απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία διαχείρισης συσκέψεων και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών επικοινωνιών.

Πρόσβαση από πολλές συσκευές

Το Otter GenAI επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες AI της Otter από οποιαδήποτε συσκευή, συμπεριλαμβανομένων φορητών υπολογιστών, smartphones και tablet. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν την Otter για την καταγραφή και την απομαγνητοφώνηση συσκέψεων τόσο στο γραφείο όσο και εν κινήσει, εξασφαλίζοντας την επιχειρηματική συνέχεια και την εύκολη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες. Η πρόσβαση από πολλές συσκευές επιτρέπει επίσης στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις λειτουργίες AI του Otter με ευελιξία, προσαρμοζόμενοι στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας τους.

Ασφάλεια δεδομένων

Η Otter GenAI διασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων των συσκέψεων χρησιμοποιώντας μια ασφαλή και προστατευμένη υποδομή υπολογιστικού νέφους. Τα δεδομένα συσκέψεων κρυπτογραφούνται κατά τη μετάδοση και αποθηκεύονται με ασφάλεια στους διακομιστές της Otter. Μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα συσκέψεων, διασφαλίζοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των εταιρικών πληροφοριών. Επιπλέον, η Otter δεν χρησιμοποιεί δεδομένα συσκέψεων για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης της, διασφαλίζοντας την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων των χρηστών.

Otter GenAI έναντι άλλων εργαλείων AI για συσκέψεις

Το OtterGenAI προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων σε σχέση με άλλα διαθέσιμα εργαλεία AI για συσκέψεις. Ακολουθούν ορισμένες από τις βασικές διαφορές μεταξύ του Otter GenAI και άλλων δημοφιλών εργαλείων, όπως το Microsoft Copilot και το Zoom AI Companion.

Εκτεταμένο ιστορικό συνεδριάσεων

Σε αντίθεση με το Microsoft Copilot και το Zoom AI Companion, το Otter GenAI προσφέρει πλήρη πρόσβαση στο ιστορικό συνεδριάσεων. Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν και να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με προηγούμενες συσκέψεις, όχι μόνο για τη σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες συζητήσεις και αποφάσεις που ελήφθησαν, βελτιώνοντας τη συνέχεια των επιχειρηματικών επικοινωνιών.

Διαδραστική λειτουργία συνομιλίας AI

Ενώ τόσο το Microsoft Copilot όσο και το Zoom AI Companion προσφέρουν λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για συσκέψεις, μόνο η Otter GenAI προσφέρει διαδραστική συνομιλία τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η λειτουργικότητα επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με προηγούμενες συναντήσεις και να λαμβάνουν άμεσες και ακριβείς απαντήσεις. Η διαδραστική συνομιλία ΤΝ της Otter GenAI προσφέρει έναν βολικό τρόπο αναζήτησης πληροφοριών σε προηγούμενες συνεδριάσεις και άμεσης βοήθειας κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων.

Ενσωμάτωση με εργαλεία συνεργασίας

Η OtterGenAI προσφέρει εκτεταμένη ενσωμάτωση με κοινά εργαλεία συνεργασίας, όπως το Microsoft Teams και το Zoom. Αυτή η ενσωμάτωση απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία διαχείρισης συσκέψεων, επιτρέποντας στους χρήστες να αξιοποιούν τις δυνατότητες AI της Otter μέσα στις πλατφόρμες συνεργασίας που χρησιμοποιούν συνήθως. Με την ενσωμάτωση Otter GenAI, οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν, να απομαγνητοφωνούν και να δημιουργούν περιλήψεις συνεδριάσεων AI απευθείας από τις πλατφόρμες συνεργασίας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών επικοινωνιών.

Προσβασιμότητα πολλαπλών συσκευών

Σε αντίθεση με το Microsoft Copilot και το Zoom AI Companion, το Otter GenAI προσφέρει πρόσβαση σε πολλές συσκευές στις δυνατότητες AI του. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν το Otter σε φορητούς υπολογιστές, smartphones και tablet, επιτρέποντάς τους να καταγράφουν και να απομαγνητοφωνούν συσκέψεις τόσο στο γραφείο όσο και εν κινήσει. Αυτή η ευελιξία πολλαπλών συσκευών επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το Otter αποτελεσματικά και να το προσαρμόζουν στις συγκεκριμένες επιχειρηματικές τους ανάγκες.

Ανταγωνιστική τιμολόγηση

ΗOtter GenAI προσφέρει ανταγωνιστική τιμολόγηση σε σύγκριση με άλλα εργαλεία συνεδριάσεων AI. Ενώ το Microsoft Copilot χρεώνει 360 δολάρια ετησίως για πρόσβαση στις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης του, το Otter GenAI διατίθεται δωρεάν στο βασικό πρόγραμμα και στο πρόγραμμα Business των 20 δολαρίων ανά μήνα. Αυτή η τιμολογιακή πολιτική καθιστά το Otter GenAI μια προσιτή επιλογή για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που επιθυμούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των συσκέψεων χρησιμοποιώντας προηγμένες δυνατότητες AI.