Τεχνολογία, Τάσεις στο διαδίκτυο, Παιχνίδια, Μεγάλα δεδομένα

Το Meta και η πρόκληση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ: η EDPB απαιτεί πραγματικές επιλογές

Το Meta και η πρόκληση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στην ΕΕ: η EDPB απαιτεί πραγματικές επιλογές

By aurora

Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα της διαδικτυακής ιδιωτικότητας έχει αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία, ιδίως όσον αφορά τις μεγάλες πλατφόρμες adtech, όπως η Meta. ΤοΕυρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB ) δημοσίευσε πρόσφατα νέες κατευθυντήριες γραμμές που έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τις εταιρείες αυτές και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα που βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ χρηστών.

Το μοντέλο “συγκατάθεση ή πληρωμή

Μία από τις κύριες ανησυχίες που εξέφρασε το EDPB αφορά το μοντέλο “συγκατάθεση ή πληρωμή” που χρησιμοποιεί η Meta για να λάβει τη συγκατάθεση των χρηστών για την κατάρτιση προφίλ για διαφημιστικούς σκοπούς. Σύμφωνα με την EDPB, το μοντέλο αυτό δεν προσφέρει στους χρήστες πραγματική επιλογή σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και δημιουργεί ανισορροπία ισχύος μεταξύ του ατόμου και του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων. Η EDPB επισημαίνει ότι οι άνθρωποι συχνά συναινούν στην κατάρτιση προφίλ μόνο για να χρησιμοποιήσουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία και δεν κατανοούν πλήρως τις συνέπειες των επιλογών τους.

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της EDPB

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του EDPB παρέχουν σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ρυθμιστικές αρχές προστασίας της ιδιωτικής ζωής θα πρέπει να ερμηνεύουν τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ) σε σχέση με το μοντέλο “συγκατάθεση ή πληρωμή”. Σύμφωνα με το EDPB, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα είναι δυνατό για τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες που εφαρμόζουν αυτό το μοντέλο να συμμορφωθούν με την απαίτηση “έγκυρης συγκατάθεσης” του ΓΚΠΔ. Το EDPB ορίζει τις μεγάλες πλατφόρμες ως οντότητες που ορίζονται ως πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες σύμφωνα με τον νόμο της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες ή ως gatekeepers σύμφωνα με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (DMA). Η Meta εμπίπτει και στις δύο κατηγορίες, καθώς το Facebook και το Instagram ρυθμίζονται και από τους δύο νόμους.

Η σημασία της προσφοράς δωρεάν εναλλακτικών λύσεων

Σύμφωνα με τηνEDPB, οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν δωρεάν εναλλακτικές λύσεις για τη δημιουργία διαφημιστικού προφίλ. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διαφήμιση με βάση το πλαίσιο ή το θέμα που επιλέγει ο χρήστης από έναν κατάλογο ενδιαφερόντων. Η προσφορά δωρεάν εναλλακτικών λύσεων παρέχει στους ανθρώπους μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής και βοηθά τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων να αποδείξουν ότι η συγκατάθεση δόθηκε ελεύθερα. Το EDPB τονίζει επίσης ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να αξιολογούν τη συμμόρφωση με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας και να αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία των δεδομένων τους είναι σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές του EDPB προκάλεσαν διάφορες αντιδράσεις. Η Meta επεσήμανε ότι το συνδρομητικό μοντέλο για μια εμπειρία χωρίς διαφημίσεις είναι νόμιμο σύμφωνα με μια απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) του 2023. Ωστόσο, η EDPB διευκρίνισε ότι η απόφαση του ΔΕΕ δεν ασχολείται ρητά με το ζήτημα της πληρωμής για μια εναλλακτική λύση χωρίς ίχνη. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση noyb χαιρέτισε τις κατευθυντήριες γραμμές της EDPB, αλλά επισήμανε ότι δεν έχει δοθεί ακόμη οριστική απάντηση σχετικά με τη νομιμότητα του μοντέλου “συναίνεση ή πληρωμή“.

Στο εγγύς μέλλον, η EDPB προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μοντέλα “συναίνεση ή πληρωμή” με ευρύ πεδίο εφαρμογής. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές συνέπειες για τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που υιοθέτησαν το μοντέλο “συναίνεση ή πληρωμή”. Εν τω μεταξύ, οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις πρακτικές των μεγάλων πλατφόρμων adtech, όπως η Meta, και θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την πραγματική επιλογή της ιδιωτικής ζωής για τους χρήστες.