Τεχνολογία, Τάσεις στο διαδίκτυο, Παιχνίδια, Μεγάλα δεδομένα

Η ByteDance πρέπει να υποβάλει αξιολόγηση κινδύνου DSA για το TikTok Lite στην ΕΕ

Η ByteDance πρέπει να υποβάλει αξιολόγηση κινδύνου DSA για το TikTok Lite στην ΕΕ

By aurora

ΗΕΕ ξεκινάεπίσημη έρευνα για το TikTok βάσει του νόμου περί ψηφιακών υπηρεσιών, επικαλούμενη την ασφάλεια των παιδιών, τη διαχείριση κινδύνων και άλλες ανησυχίες.

Η συμμόρφωση του TikTok Lite με την EU DSA υπό έλεγχο

Η κινεζική εταιρεία ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσον αφορά τη συμμόρφωσή της με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), ένα κανονιστικό πλαίσιο που επιβάλλει υποχρεώσεις σε μεγαλύτερες διαδικτυακές πλατφόρμες για τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην έκδοση “Lite” της εφαρμογής TikTok, η οποία έκανε πρόσφατα το ντεμπούτο της στη Γαλλία και την Ισπανία.

TikTok Lite: μια εφαρμογή για την απόκτηση πόντων και ανταμοιβών

Το TikTok Lite λανσαρίστηκε ως μια πιο ελαφριά έκδοση της κύριας εφαρμογής, προσφέροντας στους χρήστες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία τη δυνατότητα να κερδίζουν πόντους μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων εντός της εφαρμογής. Αυτοί οι πόντοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση δωροεπιταγών ή “νομισμάτων” που μπορούν να δοθούν σε δημιουργούς περιεχομένου. Ωστόσο, αυτή η λειτουργία έχει προκαλέσει ανησυχίες για πιθανό σχεδιασμό που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία των νέων.

Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την TikTok να παράσχει αξιολόγηση κινδύνου για το TikTok Lite, ιδίως όσον αφορά τον πιθανό αντίκτυπο του προγράμματος “Task and Reward Lite” στην προστασία των παιδιών και την ψυχική υγεία των χρηστών. Στην TikTok δόθηκε 24ωρη προθεσμία για να παράσχει την εν λόγω αξιολόγηση και έως τις 26 Απριλίου για να παράσχει περαιτέρω ζητούμενες πληροφορίες. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την απάντηση της TikTok για να αποφασίσει εάν θα κινήσει επίσημη έρευνα.

Πιθανές συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την DSA

Η υπαγωγή στην DSA συνεπάγεται σημαντικές υποχρεώσεις για τις διαδικτυακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού των συστημικών κινδύνων. Οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση μπορεί να φτάσουν έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα για την TikTok, εάν διαπιστωθούν παραβάσεις.

Προηγούμενες έρευνες για την TikTok

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η TikTok ερευνάται από την ΕΕ για πιθανές παραβιάσεις της DSA. Τον Φεβρουάριο του 2022, η Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα σχετικά με την προστασία των παιδιών και τη διαχείριση κινδύνου σχεδιασμού και επιβλαβούς περιεχομένου εντός της εφαρμογής. Το τρέχον αίτημα παροχής πληροφοριών αναδεικνύει περαιτέρω ανησυχίες της ΕΕ σχετικά με πιθανά προβλήματα που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί.

Ο ρόλος της ΕΕ στη ρύθμιση των διαδικτυακών πλατφορμών

Η DSA αποτελεί βασικό μέρος της ρύθμισης των επιγραμμικών πλατφορμών στην ΕΕ. Οι μεγαλύτερες πλατφόρμες, όπως η TikTok, πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει της DSA για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των χρηστών, ιδίως των ανηλίκων. Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στον μετριασμό των συστημικών κινδύνων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων εθισμού και ψυχικής υγείας.

Η σημασία της εκτίμησης κινδύνου

Η αξιολόγηση κινδύνου αποτελεί βασικό στοιχείο για τις διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η TikTok. Πριν από την εφαρμογή νέων λειτουργιών που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους κινδύνους για τους χρήστες, οι πλατφόρμες πρέπει να διενεργούν αξιολόγηση κινδύνου και να αποστέλλουν τα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για λειτουργικότητες που θα μπορούσαν να αφορούν ανηλίκους, όπως το πρόγραμμα “Task and Reward” του TikTok Lite.

Πρόσθετοι περιορισμοί και προστατευτικά μέτρα

ΗTikTok έχει εισαγάγει ορισμένους περιορισμούς στο πρόγραμμα ανταμοιβών TikTok Lite για να μετριάσει τους πιθανούς κινδύνους. Για παράδειγμα, έχει οριστεί μέγιστο ημερήσιο όριο ανταμοιβών και μέγιστο χρονικό όριο για τα βίντεο που πληρούν τις προϋποθέσεις για ανταμοιβές. Επιπλέον, η TikTok απαιτεί από τους χρήστες του TikTok Lite να επαληθεύουν την ηλικία τους προκειμένου να συγκεντρώνουν πόντους.

Το όραμα της ΕΕ για την προστασία των παιδιών και τη διαχείριση των κινδύνων

Η προστασία των παιδιών και η διαχείριση των κινδύνων αποτελούν σημαντικό μέλημα για την ΕΕ. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων. Η έρευνα για το TikTok Lite είναι μία μόνο από τις προσπάθειες της ΕΕ να διασφαλίσει ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για τους νέους.

Η σημασία της διαφάνειας και της λογοδοσίας

Σύμφωνα με την DSA, οι επιγραμμικές πλατφόρμες πρέπει επίσης να είναι διαφανείς όσον αφορά τις πολιτικές και τις πρακτικές τους. Πρέπει να παρέχουν σαφείς πληροφορίες στους χρήστες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων και τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων. Πρέπει επίσης να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις και να λαμβάνουν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

Η υπόθεση TikTok Lite θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι διαδικτυακές πλατφόρμες σχεδιάζουν και εφαρμόζουν νέα χαρακτηριστικά. Οι φορείς επιβολής της ΕΕ έχουν την εξουσία να επιβάλουν τη μεταρρύθμιση των επιχειρηματικών μοντέλων των πλατφορμών, εάν διαπιστωθούν τοξικές επιπτώσεις. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη εστίαση στην ασφάλεια και την ευημερία των χρηστών στις αποφάσεις σχεδιασμού των διαδικτυακών πλατφορμών.