Τεχνολογία, Τάσεις στο διαδίκτυο, Παιχνίδια, Μεγάλα δεδομένα

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου βασίζεται στην ΤΝ για τον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου βασίζεται στην ΤΝ για τον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης

By aurora

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εξετάζει τη χρήσητεχνητής νοημοσύνης για τη μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας στο δημόσιο. Η πρωτοβουλία αυτή έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ποιότητα των πληροφοριών που παράγονται από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και την πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας για τους ανθρώπους.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προωθεί ενεργά τη χρήση τηςτεχνητής νοημοσύνης για την εκτέλεση των εργασιών που συνήθως ανατίθενται στους δημόσιους υπαλλήλους. Έχει αναπτυχθεί ένα εργαλείο που ονομάζεται“κόκκινο κουτί” για την απορρόφηση και τη σύνοψη πληροφοριών από έγκυρες πηγές, όπως τα κοινοβουλευτικά πρακτικά. Επιπλέον, δοκιμάζεται ένα άλλο εργαλείο που θα πρέπει να λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο, αλλά με μεμονωμένες απαντήσεις σε δημόσιες διαβουλεύσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα προσχέδια που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχονται πάντα από άνθρωπο και θα περιλαμβάνουν τις αναφερόμενες πηγές.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη μείωση των θέσεων εργασίας

Ο κύριος στόχος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τη χρήσητης ΤΝ στη δημόσια διοίκηση είναι η μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Oliver Dowden, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για τη βιώσιμη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων. Ο Dowden υποστηρίζει ότι το μέγεθος της δημόσιας διοίκησης έχει αυξηθεί λόγω της πανδημίας και της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί η τεχνολογία για τη μείωση του προσωπικού.

Ωστόσο, ο Dowden διευκρίνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιηθεί για“νέους, αμφιλεγόμενους ή ιδιαίτερα πολιτικά ευαίσθητους” τομείς. Ο περιορισμός αυτός εισήχθη για να αποφευχθούν πιθανά λάθη ή διακρίσεις από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση

Ηχρήση της ΤΝ στη δημόσια διοίκηση εγείρει ορισμένες ανησυχίες. Η κύρια ανησυχία αφορά την ποιότητα των πληροφοριών που παράγονται από τα συστήματα ΤΝ. Ορισμένοι φοβούνται ότι οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι δυσνόητες ή λανθασμένες, οδηγώντας σε λανθασμένες αποφάσεις. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα ΤΝ είναι αξιόπιστα και ότι οι πληροφορίες που παράγονται είναι ακριβείς και κατανοητές.

Μια άλλη ανησυχία είναι η πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας για τους ανθρώπους. Εάν η ΤΝ μπορεί να εκτελεί καθήκοντα που προηγουμένως επιφυλάσσονταν για τους δημόσιους υπαλλήλους, θα μπορούσε να υπάρξει μείωση του αριθμού του αναγκαίου προσωπικού. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε απολύσεις και οικονομικά προβλήματα για όσους χάσουν τη δουλειά τους.